send link to app

Tågtavla (tågtider i Sverige)Frei

Appen ger dig samma information som du skulle få om du befann sig på tågstation. Du informeras om tågtider, vilket spår tåget kommer in på och eventuella förseningar.Realtid information om tågtider och spårval finns på cirka 490 av 560 stationer.Sveriges alla tågstationer!Bland annat finns följande tågbolag med:Arriva (Pågatågen)DSBSkandinaviska Jernbanor (Blå Tåget)InterCitytågInlandsbananKalmar LänstrafikKrösatågenKustpilenNSB (Norrtåg)SJStockholmståg (SL pendeltåg) Trafik i MälardalenTågåkeriet i Bergslagen (Tågab)Tåg i Bergslagen (Dalatrafik, Länstrafiken Örebro)Tågkompaniet (Värmlandstrafik)UpptågetVeolia Transport (Snälltåget)Västtrafik (Västtågen, Västtrafik Pendeltåg)X-trafikÖresundstågÖstgötatrafiken
Arlanda Express finns inte med!
Tågtider, tågtidtabell, tidtabell, tåg info.